بهترین نیستیم اما انتخاب بهترینها هستیم

پرشـین کرگ اولین وب سـایت دانلود فایلهای مورد نیاز برای تولید و ساخت موسـیقی و نوازندگی حرفـه ای از سال 91 فعالیت هنری خودمون رو شـروع کردیم. از اولین ها بودیم و سعی کردیم همیشه بهترین نیز باشیم. رضایت حداکثری شما هنرمندان عزیز که روز به روز به تعدادتون افزوده میشه نشون میده راه درستی رو رفتیم و تا همیشه اولویت ما رضایت شما عزیزان باقی خواهد موند.